నామ అపరాధములు : నాలుగు నుండి ఆరు వరకు

SandarbhasComments Off on నామ అపరాధములు : నాలుగు నుండి ఆరు వరకు

మూడవ అపరాధము(ఒకరి గురువుని అనాదరించడము) గురించి శ్రీ జీవ గోస్వామి వివరించలేదు ఎందుకంటే ఇది మొదటి అపరాధము(భగవంతుని సద్భక్తులను నిందించడము)లో ఒక ప్రత్యేక సంగతి గనుక. ఆధ్యాత్మిక జీవితం శాస్త్రజ్ఞానం మీద ఆధారపడివుంటుంది....   Read More

శ్రీ గౌర గదాధరులను పూజించుట

Gaudiya HistoryGeneralQuestions & AnswersSadhanaComments Off on శ్రీ గౌర గదాధరులను పూజించుట

ప్రశ్న :  నాకు మీ పరంపరలో గౌర గదాధరుల ఉపాసనకు చోటుందా అని తెలుసుకోవాలని ఉంది. మనకు వారివురును కలసి పొగడుతూ ఎన్నో పాటలను వ్రాసిన నదియా భక్తులు తెలుసు.  భక్తి వినోద...   Read More

పరంపర నుండి వచ్చే జ్ఞానము

PhilosophyQuestions & AnswersComments Off on పరంపర నుండి వచ్చే జ్ఞానము

ప్రశ్న : పరంపర అనేది రెండు వైపుల దారా ? చాలా సార్లు నేను మన వ్యక్తిగత గురువును అతిక్రమించి నేరుగా పరంపరలో ముందున్న ఆచార్యుల రచనల వైపు  వెళ్లరాదని విన్నాను. మనము ...   Read More

భగవన్నామమును జపించడం మరియు సిద్ధి పొందడం ఎలా?

Questions & AnswersSadhanaComments Off on భగవన్నామమును జపించడం మరియు సిద్ధి పొందడం ఎలా?

      ప్రశ్న: శ్రీమద్ భగవత్ సందర్భం ఉపోద్ఘాతములో మీరు ఇలా వ్రాసారు “భగవంతుని ఉనికికి మరియు రూపానికి వ్యత్యాసము లేనట్లే , భగవంతుని నామము కూడా ఆయన ప్రతిరూపమే. ఆ...   Read More

శరణాగతి లేకుండా భక్తి లేదు

BhaktiComments Off on శరణాగతి లేకుండా భక్తి లేదు

ప్రశ్న : రాగానుగ భక్తిలో రెండు రకాల సాధనలు ఉంటాయి అని నేను అర్ధం చేసుకొన్నాను. 1) సాధక రూప సేవ – జపము, గురు సేవ 2) సిద్ధ రూప సేవ...   Read More

భగవంతుడు లేకుండా ఏ నిజమైన బాంధవ్యము లేదు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on భగవంతుడు లేకుండా ఏ నిజమైన బాంధవ్యము లేదు

        పూర్వ మీమాంశ శాస్త్రములో (3. 1. 22) ఒక ముఖ్యమైన సూత్రము ఉంది. గుణానాం చ పరార్థత్వాత్ అసంబంధః సమత్వాత్ స్యాత్. దాని అనువాదము చాలా సాంకేతికమైనది,...   Read More

భక్తి లేకుండా జ్ఞానం లేదు

Articles by other authorsSandarbhasComments Off on భక్తి లేకుండా జ్ఞానం లేదు

           ప్రతి తత్వ దర్శనమునకు కొన్ని ప్రత్యేక సూత్రాలు ఉంటాయి అవి వాటిని వేరే దర్శనముల కన్నా భిన్నముగా ఉండేటట్లు చేస్తాయి. గౌఢీయ తత్వ దర్శనములో అటువంటి...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, లేదా అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు, చాలామంది సలహాలు మరియు అభిప్రాయాలను ఇస్తారు. మీరు ఏమి అనుసరిస్తున్నారో మరియు ఎవరిని అనుసరిస్తున్నారో జాగ్రత్తగా ఉండండి.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.