తొమ్మిదవ మరియు పదవ నామ అపరాధములు

BhaktiSandarbhasComments Off on తొమ్మిదవ మరియు పదవ నామ అపరాధములు

బోధకుని మరియు సాధకుని అపరాధములు  ఒక విలువైన వస్తువును అర్హతలేని వ్యక్తికి ఇవ్వడం పరోక్షంగా ఆ వస్తువును అవమానించడమే అవుతుంది. అర్హతలేని వ్యక్తి వస్తువు విలువను తెలుసుకోలేడు మరియు దానిని గౌరవించడు. శ్రీ...   Read More

ఎనిమిదవ నామ అపరాధము

GeneralSandarbhasComments Off on ఎనిమిదవ నామ అపరాధము

నామాన్ని పుణ్య కార్యాలతో సమానంగా చూడడం భక్తి మరియు కర్మ రెండు భిన్నమైన మార్గాలు. వాటికి అవసరమైన అర్హతలు కూడా భిన్నమైనవే. ఈ భేదమును తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వైదిక ధర్మంలో ఉన్న...   Read More

ఏడవ నామ అపరాధము

SandarbhasComments Off on ఏడవ నామ అపరాధము

నామ బలంతో పాపము చేయడం శాస్త్రము మీద శ్రద్ధ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పునాది. భక్తిమార్గములో కృష్ణుని నామము యొక్క శక్తి మీద విశ్వాసం కలిగిఉండడం ఇందులో భాగమే. ఒకరు ఆకస్మాతుగా నామము ఉచ్చరించిన...   Read More

నామ అపరాధములు : నాలుగు నుండి ఆరు వరకు

SandarbhasComments Off on నామ అపరాధములు : నాలుగు నుండి ఆరు వరకు

మూడవ అపరాధము(ఒకరి గురువుని అనాదరించడము) గురించి శ్రీ జీవ గోస్వామి వివరించలేదు ఎందుకంటే ఇది మొదటి అపరాధము(భగవంతుని సద్భక్తులను నిందించడము)లో ఒక ప్రత్యేక సంగతి గనుక. ఆధ్యాత్మిక జీవితం శాస్త్రజ్ఞానం మీద ఆధారపడివుంటుంది....   Read More

శ్రీ గౌర గదాధరులను పూజించుట

Gaudiya HistoryGeneralQuestions & AnswersSadhanaComments Off on శ్రీ గౌర గదాధరులను పూజించుట

ప్రశ్న :  నాకు మీ పరంపరలో గౌర గదాధరుల ఉపాసనకు చోటుందా అని తెలుసుకోవాలని ఉంది. మనకు వారివురును కలసి పొగడుతూ ఎన్నో పాటలను వ్రాసిన నదియా భక్తులు తెలుసు.  భక్తి వినోద...   Read More

పరంపర నుండి వచ్చే జ్ఞానము

PhilosophyQuestions & AnswersComments Off on పరంపర నుండి వచ్చే జ్ఞానము

ప్రశ్న : పరంపర అనేది రెండు వైపుల దారా ? చాలా సార్లు నేను మన వ్యక్తిగత గురువును అతిక్రమించి నేరుగా పరంపరలో ముందున్న ఆచార్యుల రచనల వైపు  వెళ్లరాదని విన్నాను. మనము ...   Read More

భగవన్నామమును జపించడం మరియు సిద్ధి పొందడం ఎలా?

Questions & AnswersSadhanaComments Off on భగవన్నామమును జపించడం మరియు సిద్ధి పొందడం ఎలా?

      ప్రశ్న: శ్రీమద్ భగవత్ సందర్భం ఉపోద్ఘాతములో మీరు ఇలా వ్రాసారు “భగవంతుని ఉనికికి మరియు రూపానికి వ్యత్యాసము లేనట్లే , భగవంతుని నామము కూడా ఆయన ప్రతిరూపమే. ఆ...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  జీవితంలో విజయం సాధించడానికి ఇతరుల సహాయం మనకి కావాలి. అంటే ఇతరులను మనం నమ్మాలి. కానీ అనర్హమైన వారిని మనం నమ్మకూడదు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.