శ్రీమద్ భాగవతము కృష్ణునికి భిన్నమైనది కాదు

      శ్రీకృష్ణునికి రెండు రకాల ప్రత్యక్ష స్వరూపాలు ఉన్నాయి, ఒకటి శబ్ద రూపమైన శబ్ద బ్రహ్మము, రెండవది ఆయన వ్యక్తిగతమైన పరబ్రహ్మ రూపము- శబ్ద బ్రహ్మ పరమ్ బ్రహ్మ మమోభే...   Read More

శ్రీమద్ భాగవతం వేదతుల్యము

ఈ క్రింది వ్యాసం రాబోయే శ్రీమద్ భాగవత పురాణంలోని మొదటి స్కంధము యొక్క అనువాదంలో ఒక భాగము. ప్రస్థానత్రయములను (పది ప్రధాన ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రములు, భగవద్గీత) అన్ని వేదాంత పాఠశాలలు అంగీకరిస్తాయి...   Read More

శ్రీమద్ భాగవతం- పురాణములనన్నిటిలోకి శ్రేష్ఠము

శ్రీమద్ భాగవత పురాణము గౌడీయ సిద్ధాంతము మరియు అనుసరణ గూర్చి విశదీకరించే భాండాగారం. ఇది బాదరాయణ వ్యాసుల వారిచే వ్రాయబడిన పద్దెనిమిది పురాణాలలో ఒకటి. భాగవత పురాణమనే పేరుకు అర్ధం “భగవంతునిచే చెప్పబడిన...   Read More

భాగవత పరంపర

Gaudiya HistoryQuestions & AnswersComments Off on భాగవత పరంపర

భాగవత పరంపర నామరస దాసతో బాబాజీ వారి పోడ్కాస్ట్ ముఖాముఖి తర్వాత ఈ క్రింది ప్రశ్నలు అడుగబడ్డాయి. ప్రశ్న: మన సాంప్రదాయములో భాగవత పరంపర అనేది తరచుగా వాడే మాట, కానీ మీరు...   Read More

జీవుల బాధను భగవంతుడు అనుభవిస్తాడా?

Questions & AnswersComments Off on జీవుల బాధను భగవంతుడు అనుభవిస్తాడా?

ప్రశ్న : పరమాత్మ సందర్భము 93.5వ అనుచ్ఛేదములో భగవంతుడికి భౌతిక దుఃఖాల గూర్చి అనుభవం ఉండదని శ్రీ జీవ గోస్వామి క్షుణ్ణంగా వివరిస్తారు. ఈ విషయంలో భాగవతంలో క్రింద చెప్పిన వృత్తాంతముల ఆధారంగా...   Read More

లీలల గూర్చి అవగాహన, దక్షుని కర్మ మార్గము

Questions & AnswersComments Off on లీలల గూర్చి అవగాహన, దక్షుని కర్మ మార్గము

 ప్రశ్న : అప్రకట లీల ఈ భూమి పైన నిఘాఢముగా సాధారణమైన వారికి అగుపించకుండా జరుగుతుందా లేక ఈ భూలోకానికి ఎంతో ఆవల గల గోలోకంలో జరుగుతుందా ?  జవాబు : అప్రకట...   Read More

కృష్ణుడు నారాయణుడి కంటే ఉన్నతమైనవాడా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుడు నారాయణుడి కంటే ఉన్నతమైనవాడా?

     ఇటీవల కొందరు భక్తులు శ్రీమద్ భాగవత పురాణములోని అత్యంత ప్రాచుర్యమైన శ్లోకం (1.3.28)  కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయమ్ గూర్చి గౌఢీయ వైష్ణవులు అర్ధం చేసుకొన్న విధానాన్ని తప్పని ఆరోపిస్తూ శ్రీ...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  వేద సంస్కృతికి ఆధారం పరివారము, ఆధునిక సంస్కృతికి ఆధారం బజారు. ఇవి రెండూ ఒకదానికి ఒకటి విరుద్ధముగా ఉంటాయి.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.