అనుసరించడానికి ఉత్తమమైన మార్గము ఏది?

PhilosophyQuestions & AnswersComments Off on అనుసరించడానికి ఉత్తమమైన మార్గము ఏది?

ప్రశ్న : భక్తి మార్గమునకు మరియు జ్ఞాన మార్గమునకు మధ్య గల సంబంధమేది ? జవాబు : జ్ఞాన యోగమనేది ఒక సాంకేతికమైన పదము. జ్ఞానమనే పదానికి అనేక అర్థాలు ఉండటం చేత...   Read More

కర్మ, గురు-శిష్యులు, మంత్ర దీక్ష

Questions & AnswersComments Off on కర్మ, గురు-శిష్యులు, మంత్ర దీక్ష

ప్రశ్న : ఒకరికి  పూర్వ జన్మలో  తను ఏమి తప్పు చేసాడో గుర్తులేక పోయినా, ఈ జన్మలో దాని ఫలితాన్ని అనుభవించవలసి వస్తే కర్మ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? అలాంటి దాని వల్ల...   Read More

ప్రమాణం, కర్మ మరియు సుఖాన్వేషణ

Questions & AnswersComments Off on ప్రమాణం, కర్మ మరియు సుఖాన్వేషణ

ప్రశ్న : జ్ఞానాన్ని పొందటానికి మూడు రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి: గురువు, సాధువు మరియు శాస్త్రము. ఈ మూడూ ఒకదానితో ఒకటి సమానమైనవా? జవాబు: ఇక్కడ నిజమైన ప్రమాణము శాస్త్రము, మిగతా రెండూ...   Read More

మీరు శాకాహారిగా ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on మీరు శాకాహారిగా ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత

   నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఒక స్నేహితుడిని సందర్శించడం జరిగింది. అతని 11 సంవత్సరాల కుమారునికి ఒక పెంపుడు చిలుక ఉండేది. అతను ఆ చిలుకను ఒక...   Read More

జీవులతో కృష్ణునికి గల సంబంధం

Questions & AnswersComments Off on జీవులతో కృష్ణునికి గల సంబంధం

  ప్రశ్న : నేను శ్రీ జీవ గోస్వాముల వారు వ్రాసిన సందర్భములలో శ్రీకృష్ణుడు జీవుల కర్మ క్రియలలో ప్రత్యక్షంగా పాలు పంచుకోడని అది నిజానికి ఆయన అంశమైన పరమాత్మ ద్వారా జరుగుతుందని...   Read More

మహాప్రభువును శాస్త్రాధ్యయనముతో అర్థము చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి

Questions & AnswersComments Off on మహాప్రభువును శాస్త్రాధ్యయనముతో అర్థము చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి

ప్రశ్న : ఒక్కోసారి భక్తులు శాస్త్రాధ్యయనము చేయవలిసిన అవసరం లేదని వాదిస్తుంటారు మరియు తమ వాదనను సమర్ధించుకొనేందుకు చైతన్య చరితామృతములోని శ్రీమద్ భగవద్గీతను చదవడం కూడా రాని ఒక సామాన్య భక్తుడు, దానిని...   Read More

శాస్త్రములను చదవాల్సిన ఆవశ్యకత

Questions & AnswersShastraComments Off on శాస్త్రములను చదవాల్సిన ఆవశ్యకత

ఈ క్రింద ఇవ్వబడినవి నామరస దాస పోడ్కాస్ట్ ముఖాముఖి సందర్భములో ఒక ప్రశ్నకు బాబాజీ ఇచ్చిన సమాధానము. ప్రశ్న: శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో “ఓ పార్థా, నన్ను శరణువేడిన వారు పుట్టుకతో అధములైన స్త్రీ,...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆశావాది లేదా నిరాశావాది కాదు. అతను వాస్తవవాది.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.