వైష్ణవుల సన్నిహిత వ్యవహారాలు

            శ్రీమద్భాగవతం ఆరవ స్కంధం, 17 వ అధ్యాయములో చిత్రకేతు మహారాజు ఆకాశములో తన విమానంలో విహరిస్తూ, విద్యాధరులని పేరుగాంచిన, మధురమైన గానానికి  ప్రసిద్ధి చెందిన ...   Read More

కీర్తన ఖ్యాతి ఇతర యుగములలో తెలుపబడలేదు (3)

            కలియుగాన్ని సైతం కీర్తించదగినదిగా చేయగల శక్తి కీర్తనకు ఉంటే, దానిని ఇతర యుగాలలో ఎందుకు తెలుపలేదు? కేవలం కలియుగంలోనే కీర్తన ఎందుకు ప్రచారం చేయబడుతుంది?...   Read More

జీవిత శ్రేయస్సు సాధించుట ఎలా?

                   ఈ ప్రపంచమనేది ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక శక్తుల మిళితం. మనం మన చుట్టూ చూసేది, అనుభవించేది  ఏదైనా ఈ రెండు శక్తుల...   Read More

కీర్తన వలనే కలియుగానికి కీర్తి (2)

BhaktiSandarbhasComments Off on కీర్తన వలనే కలియుగానికి కీర్తి (2)

                  సాధారణంగా, కలియుగంలో ధర్మముకన్నా అధర్మము ప్రాచుర్యము పొందడంవల్ల నాలుగు యుగాలలోకెల్లా ఈ యుగము అధమమైనదని వింటూంటాము. సత్యయుగంలో ధర్మము నూటికి...   Read More

కృష్ణుడున్నచోటే విజయముంటుంది

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుడున్నచోటే విజయముంటుంది

                  భగవద్గీత అర్జునుడికి కలిగిన “యుద్ధం చేయాలా లేక యుద్ధ భూమిని వెడలి వెళ్లాలా” అనే సంశయముతో ఆరంభమవుతుంది. అర్జునుడు తన...   Read More

గురుపూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత

GeneralComments Off on గురుపూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత

          ప్రతి ఒక్కరూ పుట్టినపుడు అజ్ఞానముతోనే పుడతారు. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించి మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే గురువు లేనట్లయితే మన జీవితం అంధకార మయమవుతుంది. ఏ శిశువుకైనా ...   Read More

కలియుగంలో కీర్తనముయొక్క ప్రాధాన్యము

BhaktiSandarbhasComments Off on కలియుగంలో కీర్తనముయొక్క ప్రాధాన్యము

                       కీర్తనకు కాల ప్రదేశాలతో సంబంధంలేకుండా అన్ని యుగాలలో ప్రాధాన్యం ఉన్నా, ప్రస్తుతమున్న కలియుగంలో దానికి విశేష ప్రాముఖ్యం...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  పురుషులు మరియు మహిళలు వేర్వేరు స్వభావాలు, భావాలు, కోరికలు మరియు ప్రాధాన్యతలను కలిగి ఉంటారు. ఈ వాస్తవాన్ని తెలుసుకోకపోవడం మరియు వారు అన్ని విధాలుగా సమానమని భావించడం విఫలమౌతున్న సంబంధాల వెనుక ఉన్న అతి పెద్ద కారణాలలో ఒకటి.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.