గౌడీయ సాంప్రదాయానికి ఉత్కృష్ట ప్రామాణికం ఎవరు

GeneralComments Off on గౌడీయ సాంప్రదాయానికి ఉత్కృష్ట ప్రామాణికం ఎవరు

ప్రశ్న : మనం భిన్న అభిప్రాయాలను పరిష్కరించుకొనేందుకు ఏ ఆచార్యులను శిరోధార్యమైన ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి? జవాబు : చైతన్య మహాప్రభువు మన సంప్రదాయానికి స్థాపకులు. అందువల్ల శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు శిరోధార్యమైన...   Read More

వైదిక శాస్త్ర జ్ఞానానికి మరియు ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మధ్య గల వృత్యాసం

GeneralComments Off on వైదిక శాస్త్ర జ్ఞానానికి మరియు ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మధ్య గల వృత్యాసం

ప్రశ్న :  ఒక విజ్ఞాన శాస్త్ర పండితుడైన భక్తుడు నాకు శాస్త్రానికి ప్రత్యక్ష జ్ఞానానికి ఘర్షణ వచ్చినప్పుడు, ముఖ్యముగా ఖగోళ శాస్త్రం గూర్చి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆధునిక శాస్త్రాన్ని నమ్మాలి కానీ  మూఢంగా ...   Read More

తొమ్మిదవ మరియు పదవ నామ అపరాధములు

BhaktiSandarbhasComments Off on తొమ్మిదవ మరియు పదవ నామ అపరాధములు

బోధకుని మరియు సాధకుని అపరాధములు  ఒక విలువైన వస్తువును అర్హతలేని వ్యక్తికి ఇవ్వడం పరోక్షంగా ఆ వస్తువును అవమానించడమే అవుతుంది. అర్హతలేని వ్యక్తి వస్తువు విలువను తెలుసుకోలేడు మరియు దానిని గౌరవించడు. శ్రీ...   Read More

ఎనిమిదవ నామ అపరాధము

GeneralSandarbhasComments Off on ఎనిమిదవ నామ అపరాధము

నామాన్ని పుణ్య కార్యాలతో సమానంగా చూడడం భక్తి మరియు కర్మ రెండు భిన్నమైన మార్గాలు. వాటికి అవసరమైన అర్హతలు కూడా భిన్నమైనవే. ఈ భేదమును తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వైదిక ధర్మంలో ఉన్న...   Read More

ఏడవ నామ అపరాధము

SandarbhasComments Off on ఏడవ నామ అపరాధము

నామ బలంతో పాపము చేయడం శాస్త్రము మీద శ్రద్ధ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పునాది. భక్తిమార్గములో కృష్ణుని నామము యొక్క శక్తి మీద విశ్వాసం కలిగిఉండడం ఇందులో భాగమే. ఒకరు ఆకస్మాతుగా నామము ఉచ్చరించిన...   Read More

నామ అపరాధములు : నాలుగు నుండి ఆరు వరకు

SandarbhasComments Off on నామ అపరాధములు : నాలుగు నుండి ఆరు వరకు

మూడవ అపరాధము(ఒకరి గురువుని అనాదరించడము) గురించి శ్రీ జీవ గోస్వామి వివరించలేదు ఎందుకంటే ఇది మొదటి అపరాధము(భగవంతుని సద్భక్తులను నిందించడము)లో ఒక ప్రత్యేక సంగతి గనుక. ఆధ్యాత్మిక జీవితం శాస్త్రజ్ఞానం మీద ఆధారపడివుంటుంది....   Read More

శ్రీ గౌర గదాధరులను పూజించుట

Gaudiya HistoryGeneralQuestions & AnswersSadhanaComments Off on శ్రీ గౌర గదాధరులను పూజించుట

ప్రశ్న :  నాకు మీ పరంపరలో గౌర గదాధరుల ఉపాసనకు చోటుందా అని తెలుసుకోవాలని ఉంది. మనకు వారివురును కలసి పొగడుతూ ఎన్నో పాటలను వ్రాసిన నదియా భక్తులు తెలుసు.  భక్తి వినోద...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  బాల్యంలో అనుభవించిన సంస్కారాలు ఎంత ప్రబలంగా ఉంటాయంటే అవి మీ జ్ఞానాన్ని కూడా అణచివేయవచ్చు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.