కీర్తన ఖ్యాతి ఇతర యుగములలో తెలుపబడలేదు (3)

BhaktiSandarbhasComments Off on కీర్తన ఖ్యాతి ఇతర యుగములలో తెలుపబడలేదు (3)

            కలియుగాన్ని సైతం కీర్తించదగినదిగా చేయగల శక్తి కీర్తనకు ఉంటే, దానిని ఇతర యుగాలలో ఎందుకు తెలుపలేదు? కేవలం కలియుగంలోనే కీర్తన ఎందుకు ప్రచారం చేయబడుతుంది?...   Read More

జీవిత శ్రేయస్సు సాధించుట ఎలా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on జీవిత శ్రేయస్సు సాధించుట ఎలా?

                   ఈ ప్రపంచమనేది ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక శక్తుల మిళితం. మనం మన చుట్టూ చూసేది, అనుభవించేది  ఏదైనా ఈ రెండు శక్తుల...   Read More

కీర్తన వలనే కలియుగానికి కీర్తి (2)

BhaktiSandarbhasComments Off on కీర్తన వలనే కలియుగానికి కీర్తి (2)

                  సాధారణంగా, కలియుగంలో ధర్మముకన్నా అధర్మము ప్రాచుర్యము పొందడంవల్ల నాలుగు యుగాలలోకెల్లా ఈ యుగము అధమమైనదని వింటూంటాము. సత్యయుగంలో ధర్మము నూటికి...   Read More

కృష్ణుడున్నచోటే విజయముంటుంది

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుడున్నచోటే విజయముంటుంది

                  భగవద్గీత అర్జునుడికి కలిగిన “యుద్ధం చేయాలా లేక యుద్ధ భూమిని వెడలి వెళ్లాలా” అనే సంశయముతో ఆరంభమవుతుంది. అర్జునుడు తన...   Read More

గురుపూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత

GeneralComments Off on గురుపూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత

          ప్రతి ఒక్కరూ పుట్టినపుడు అజ్ఞానముతోనే పుడతారు. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించి మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే గురువు లేనట్లయితే మన జీవితం అంధకార మయమవుతుంది. ఏ శిశువుకైనా ...   Read More

కలియుగంలో కీర్తనముయొక్క ప్రాధాన్యము

BhaktiSandarbhasComments Off on కలియుగంలో కీర్తనముయొక్క ప్రాధాన్యము

                       కీర్తనకు కాల ప్రదేశాలతో సంబంధంలేకుండా అన్ని యుగాలలో ప్రాధాన్యం ఉన్నా, ప్రస్తుతమున్న కలియుగంలో దానికి విశేష ప్రాముఖ్యం...   Read More

మనం గురువు నుండి ఎందుకు అధ్యయనము చేయాలి?

BhaktiSandarbhasComments Off on మనం గురువు నుండి ఎందుకు అధ్యయనము చేయాలి?

                        భక్తి సాధనలో నిమగ్నమవ్వడానికి, ప్రతి సాధకునికీ తమ సాధన గురించి అవసరమైన జ్ఞానం మరియు సాధించాల్సిన...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  జీవితంలో విజయం సాధించడానికి ఇతరుల సహాయం మనకి కావాలి. అంటే ఇతరులను మనం నమ్మాలి. కానీ అనర్హమైన వారిని మనం నమ్మకూడదు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.