కీర్తనయొక్క విశ్వవ్యాపకత (4)

SandarbhasComments Off on కీర్తనయొక్క విశ్వవ్యాపకత (4)

            కీర్తనయొక్క శక్తి కాల, ప్రదేశాలపై ఆధారపడదు. ఇతర యుగాలలో కంటే కలియుగంలో కీర్తన ప్రాచుర్యం పొందినప్పటికీ దానికి శక్తి కలియుగంనుండి రాలేదు. కీర్తన ఒక...   Read More

వృత్రాసురుని ప్రార్ధనలు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వృత్రాసురుని ప్రార్ధనలు

          ఇంతకుముందు సంచికలో మనము చిత్రకేతు మరియు శివుని మధ్య గల వ్యవహారాల గూర్చి చర్చించుకున్నాము. పార్వతి దేవి వల్ల శాపగ్రస్తుడైన చిత్రకేతు,వృత్రాసురుడిగా త్వష్ఠా ముని చేసిన...   Read More

వైష్ణవుల సన్నిహిత వ్యవహారాలు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వైష్ణవుల సన్నిహిత వ్యవహారాలు

            శ్రీమద్భాగవతం ఆరవ స్కంధం, 17 వ అధ్యాయములో చిత్రకేతు మహారాజు ఆకాశములో తన విమానంలో విహరిస్తూ, విద్యాధరులని పేరుగాంచిన, మధురమైన గానానికి  ప్రసిద్ధి చెందిన ...   Read More

కీర్తన ఖ్యాతి ఇతర యుగములలో తెలుపబడలేదు (3)

BhaktiSandarbhasComments Off on కీర్తన ఖ్యాతి ఇతర యుగములలో తెలుపబడలేదు (3)

            కలియుగాన్ని సైతం కీర్తించదగినదిగా చేయగల శక్తి కీర్తనకు ఉంటే, దానిని ఇతర యుగాలలో ఎందుకు తెలుపలేదు? కేవలం కలియుగంలోనే కీర్తన ఎందుకు ప్రచారం చేయబడుతుంది?...   Read More

జీవిత శ్రేయస్సు సాధించుట ఎలా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on జీవిత శ్రేయస్సు సాధించుట ఎలా?

                   ఈ ప్రపంచమనేది ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక శక్తుల మిళితం. మనం మన చుట్టూ చూసేది, అనుభవించేది  ఏదైనా ఈ రెండు శక్తుల...   Read More

కీర్తన వలనే కలియుగానికి కీర్తి (2)

BhaktiSandarbhasComments Off on కీర్తన వలనే కలియుగానికి కీర్తి (2)

                  సాధారణంగా, కలియుగంలో ధర్మముకన్నా అధర్మము ప్రాచుర్యము పొందడంవల్ల నాలుగు యుగాలలోకెల్లా ఈ యుగము అధమమైనదని వింటూంటాము. సత్యయుగంలో ధర్మము నూటికి...   Read More

కృష్ణుడున్నచోటే విజయముంటుంది

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుడున్నచోటే విజయముంటుంది

                  భగవద్గీత అర్జునుడికి కలిగిన “యుద్ధం చేయాలా లేక యుద్ధ భూమిని వెడలి వెళ్లాలా” అనే సంశయముతో ఆరంభమవుతుంది. అర్జునుడు తన...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యటించాను మరియు చాలా మందిని కలిసాను కానీ నిజమైన ఆనందం కలిగిఉన్న వ్యక్తిని ఇంకా ఒక్కరిని కూడా కలవలేదు. ఆనందం భక్తిద్వారా లభిస్తుంది. ఆనందం మీలోనుండి వస్తుంది. ఆనందం కృష్ణుడినుండి వస్తుంది.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.