గురుపూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత

GeneralComments Off on గురుపూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత

          ప్రతి ఒక్కరూ పుట్టినపుడు అజ్ఞానముతోనే పుడతారు. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించి మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే గురువు లేనట్లయితే మన జీవితం అంధకార మయమవుతుంది. ఏ శిశువుకైనా ...   Read More

కలియుగంలో కీర్తనముయొక్క ప్రాధాన్యము

BhaktiSandarbhasComments Off on కలియుగంలో కీర్తనముయొక్క ప్రాధాన్యము

                       కీర్తనకు కాల ప్రదేశాలతో సంబంధంలేకుండా అన్ని యుగాలలో ప్రాధాన్యం ఉన్నా, ప్రస్తుతమున్న కలియుగంలో దానికి విశేష ప్రాముఖ్యం...   Read More

మనం గురువు నుండి ఎందుకు అధ్యయనము చేయాలి?

BhaktiSandarbhasComments Off on మనం గురువు నుండి ఎందుకు అధ్యయనము చేయాలి?

                        భక్తి సాధనలో నిమగ్నమవ్వడానికి, ప్రతి సాధకునికీ తమ సాధన గురించి అవసరమైన జ్ఞానం మరియు సాధించాల్సిన...   Read More

మంచివాళ్ళు ఎందుకు కష్టాలపాలౌతారు?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on మంచివాళ్ళు ఎందుకు కష్టాలపాలౌతారు?

                   చాలా తరుచుగా “మంచివాళ్ళు ఎందుకు కష్టాలపాలౌతారు మరియు చెడ్డవాళ్ళు ఎందుకు ఆనందంగా ఉంటారు?” అనే ప్రశ్న జనాలు అడుగుతూఉంటారు. ఇది...   Read More

ఈర్ష్య మరియు అసూయలను జయించడం ఎలా?

Questions & AnswersVedic PsychologyComments Off on ఈర్ష్య మరియు అసూయలను జయించడం ఎలా?

  ప్రశ్న: సాధారణ వ్యక్తికి అసూయ ఉంటుంది, దీన్ని జయించడం ఎలా? సమాధానం: అసూయ అజ్ఞానం వలన మరియు మనకు శరీరం లేదా ఆత్మపై ఉన్న అనురాగం వస్తుంది. మనం మొదట అసూయ...   Read More

ప్రతిష్ఠతో తప్పేంటి?

GeneralComments Off on ప్రతిష్ఠతో తప్పేంటి?

                      ప్రతిష్ఠ అంటే “కీర్తి, ఖ్యాతి, ప్రాముఖ్యత, ఉన్నత స్థానం” మొదలైనవి.  మనందరికీ దాని యందు ఆసక్తి ఉంటుంది....   Read More

శ్రీ భాగవతపురాణ శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యత

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on శ్రీ భాగవతపురాణ శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యత

                 శ్రీ కృష్ణుడి గురించి శ్రవణం చేయడం భక్తి సాధనలో మొట్టమొదటి మెట్టు. అనేక శాస్త్రములు కృష్ణుడికథలను వివరించాయి, వాటిలో శ్రీమద్ భాగవత పురాణం సర్వోన్నతమైనది. కావున, దాని శ్రవణం ప్రాధాన్యమైనది. దీనిగురించి...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  మనం ఇతరులకు గౌరవం ఇవ్వడం ద్వారా మన విలువను తగ్గించుకుంటామని అహంకారం చేత అనుకుంటాము. కానీ నిజం దీనికి పూర్తి విరుద్ధం.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.