పని మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవనము మధ్య సమతుల్యత సాధించండం ఎలా

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on పని మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవనము మధ్య సమతుల్యత సాధించండం ఎలా

       తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అనేది మనిషికి గల సర్వ సాధారణమైన  ప్రాథమిక స్వభావం. ఇది రెండు రూపాలుగా కనపడుతుంది. మొదటిది తన  భౌతిక శరీరాన్ని కాపాడుకోవలసిన అవసరంగా, రెండవది సంతానోత్పత్తి...   Read More

స్వేచ్ఛ మరియు మహిళల రక్షణ

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on స్వేచ్ఛ మరియు మహిళల రక్షణ

                ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఢిల్లీలో సామూహిక అత్యాచార విషాద సంఘటన ఒకటి జరిగింది.  ఇందులో బాధితురాలు  చనిపోవటం జరిగింది. ఈ నేరం మొత్తం దేశ దృష్టిని ఆకర్షించింది. అప్పటి నుండి...   Read More

సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (నాలుగవ భాగము)

GeneralComments Off on సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (నాలుగవ భాగము)

           మహారాజుగారి నుండి గౌఢీయ వైష్ణవ వాఙ్మయం చదువుకొని న్యాయ, వైశేషిక మొదలగు షడ్-దర్శనములు వేరే గురువు వద్ద నేర్చుకుందామని నేను అనుకున్నాను. షడ్-దర్శనములలో పండితులు చాలామంది ఉండవచ్చు కానీ గౌఢీయ వాఙ్మయం...   Read More

దాతృత్వమనేది మన ఇంటి నుండి ప్రారంభమవ్వాలి

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on దాతృత్వమనేది మన ఇంటి నుండి ప్రారంభమవ్వాలి

        బృందావనంలో నేను గమనించిన ఒక విచిత్ర విషయం ఏమిటంటే, చాలా మంది సాధువులు ప్రపంచాన్ని మార్చడం గురించి మాట్లాడుతారు. “ప్రపంచ శాంతి”, “అంతర్జాతీయ”, “సార్వత్రిక ప్రేమ” వంటి పదాలను కలిగి ఉన్న...   Read More

సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (మూడవ భాగము)

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (మూడవ భాగము)

నేను మొట్టమొదటిసారి బృందావనం కార్తీక మాసంలో వెళ్ళాను. పుస్తకాల కొనుగోలు మీద ఆసక్తిచేత లోయి బజార్ వెళ్లినప్పుడు అక్కడ గురు మహారాజుగారి చేత ప్రచురించబడిన సందర్భములను చూసాను. వాటిలో ఆయన చిరునామా లభించడంతో...   Read More

వైదిక జ్ఞానము

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వైదిక జ్ఞానము

            ప్రాచీన భారత సమాజము ప్రాపంచిక మరియు జీవిత నియమాలను లోతుగా మరియు పరిపూర్ణంగాపై విశ్లేషించగల ఋషులచే వ్యవస్థీకరించబడింది. బాహ్య జ్ఞానేంద్రియాలు మరియు మనస్సుతో  సామాన్య మానవుడు జ్ఞానం పొందుతాడు. ప్రాచీన జ్ఞానులైన...   Read More

సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (రెండవ భాగము)

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (రెండవ భాగము)

గురువుకొరకు అన్వేషణ        ఒకరోజు ఒక షాపింగ్ మాల్ లో పాత పుస్తకాల అమ్మకం చూసాను. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి “ఈజీ జర్నీ టు అథర్ ప్లానెట్స్” అను పుస్తకం తీసుకున్నాను....   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  తప్పులను అంగీకరించడానికి గొప్ప ధైర్యం మరియు వినయం అవసరం. మన తప్పును అంగీకరించడం బలమేగాని బలహీనత కాదు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.