ప్రతికూల భావములు, ప్రచారము, లీల

Questions & AnswersComments Off on ప్రతికూల భావములు, ప్రచారము, లీల

ప్రశ్న : నేను భక్తి మార్గములో లేని  నా కుటుంబ సభ్యులతో వ్యవహరించే సమయములో చాలా వరకు ప్రతికూల భావనలతో (సరిగ్గా చెప్పాలంటే ద్వేష భావం) నిండి పోయి ఉంటాను. అదే నేను...   Read More

సామాన్య భక్తి , భక్తి యోగము , శరణాగతి

BhaktiGaudiya VaishnavasQuestions & AnswersComments Off on సామాన్య భక్తి , భక్తి యోగము , శరణాగతి

 ప్రశ్న : సాలోక్యమును పొందగలిగే సామాన్య భక్తిని దీక్ష లేకుండగా కూడా పొందవచ్చని మీరు అంటుండగా నేను విన్నాను. సామాన్య భక్తి ఈలోకంలో ఎలా ప్రస్ఫుటం అవుతుంది మరియు దానిని సాధన చేసే...   Read More

శ్రీమద్ భాగవతము కృష్ణునికి భిన్నమైనది కాదు

Articles by Satyanarayana DasaShastraComments Off on శ్రీమద్ భాగవతము కృష్ణునికి భిన్నమైనది కాదు

      శ్రీకృష్ణునికి రెండు రకాల ప్రత్యక్ష స్వరూపాలు ఉన్నాయి, ఒకటి శబ్ద రూపమైన శబ్ద బ్రహ్మము, రెండవది ఆయన వ్యక్తిగతమైన పరబ్రహ్మ రూపము- శబ్ద బ్రహ్మ పరమ్ బ్రహ్మ మమోభే...   Read More

శ్రీమద్ భాగవతం వేదతుల్యము

GeneralShastraComments Off on శ్రీమద్ భాగవతం వేదతుల్యము

ఈ క్రింది వ్యాసం రాబోయే శ్రీమద్ భాగవత పురాణంలోని మొదటి స్కంధము యొక్క అనువాదంలో ఒక భాగము. ప్రస్థానత్రయములను (పది ప్రధాన ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రములు, భగవద్గీత) అన్ని వేదాంత పాఠశాలలు అంగీకరిస్తాయి...   Read More

శ్రీమద్ భాగవతం- పురాణములనన్నిటిలోకి శ్రేష్ఠము

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on శ్రీమద్ భాగవతం- పురాణములనన్నిటిలోకి శ్రేష్ఠము

శ్రీమద్ భాగవత పురాణము గౌడీయ సిద్ధాంతము మరియు అనుసరణ గూర్చి విశదీకరించే భాండాగారం. ఇది బాదరాయణ వ్యాసుల వారిచే వ్రాయబడిన పద్దెనిమిది పురాణాలలో ఒకటి. భాగవత పురాణమనే పేరుకు అర్ధం “భగవంతునిచే చెప్పబడిన...   Read More

భాగవత పరంపర

Gaudiya HistoryQuestions & AnswersComments Off on భాగవత పరంపర

భాగవత పరంపర నామరస దాసతో బాబాజీ వారి పోడ్కాస్ట్ ముఖాముఖి తర్వాత ఈ క్రింది ప్రశ్నలు అడుగబడ్డాయి. ప్రశ్న: మన సాంప్రదాయములో భాగవత పరంపర అనేది తరచుగా వాడే మాట, కానీ మీరు...   Read More

జీవుల బాధను భగవంతుడు అనుభవిస్తాడా?

Questions & AnswersComments Off on జీవుల బాధను భగవంతుడు అనుభవిస్తాడా?

ప్రశ్న : పరమాత్మ సందర్భము 93.5వ అనుచ్ఛేదములో భగవంతుడికి భౌతిక దుఃఖాల గూర్చి అనుభవం ఉండదని శ్రీ జీవ గోస్వామి క్షుణ్ణంగా వివరిస్తారు. ఈ విషయంలో భాగవతంలో క్రింద చెప్పిన వృత్తాంతముల ఆధారంగా...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  పురుషులు మరియు మహిళలు వేర్వేరు స్వభావాలు, భావాలు, కోరికలు మరియు ప్రాధాన్యతలను కలిగి ఉంటారు. ఈ వాస్తవాన్ని తెలుసుకోకపోవడం మరియు వారు అన్ని విధాలుగా సమానమని భావించడం విఫలమౌతున్న సంబంధాల వెనుక ఉన్న అతి పెద్ద కారణాలలో ఒకటి.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.