శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క బోధనాతత్త్వం (2)

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క బోధనాతత్త్వం (2)

కథల ఉద్దేశ్యము:                                   శ్రీమద్ భాగవతములో  శ్రీల వ్యాసదేవుని ఉద్దేశ్యము చారిత్రక...   Read More

నామ అపరాధములు

BhaktiSandarbhasComments Off on నామ అపరాధములు

                ఆయుర్వేదంలో ఒక ఆసక్తికరమైన, ప్రసిద్ధి చెందిన శ్లోకముగలదు – “పత్యే సతి గదార్తస్య కిమ్ ఔషధ-నిషేవణైః / పత్యే అసతి గదార్తస్య...   Read More

శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క బోధనాతత్వం (1)

Articles by Satyanarayana DasaShastraComments Off on శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క బోధనాతత్వం (1)

                శ్రీల వేదవ్యాసుల వారు ప్రస్తుతమున్న భాగవతపురాణమును ఎలా రచించారనే విషయాన్ని మనకు మొదటి స్కంధములోని నాలుగు నుండి ఏడు అధ్యాయములు విశదీకరిస్తాయి....   Read More

కీర్తన అపరాధం చేయకుండా చేయాలి (5)

SandarbhasComments Off on కీర్తన అపరాధం చేయకుండా చేయాలి (5)

        నేటి ఇంటర్నెట్ కాలంలో సామాజిక మాధ్యమాలవల్ల మనుషులు చాలా ప్రభావితమౌతున్నారు. రకరకాల జీవనశైలిలు, ఆహార వ్యవహారాలు సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రచారం చేయడంవల్ల ప్రసిద్ధి చెందుతున్నాయి. వాటిని చదివేవారు...   Read More

కీర్తనయొక్క విశ్వవ్యాపకత (4)

SandarbhasComments Off on కీర్తనయొక్క విశ్వవ్యాపకత (4)

            కీర్తనయొక్క శక్తి కాల, ప్రదేశాలపై ఆధారపడదు. ఇతర యుగాలలో కంటే కలియుగంలో కీర్తన ప్రాచుర్యం పొందినప్పటికీ దానికి శక్తి కలియుగంనుండి రాలేదు. కీర్తన ఒక...   Read More

వృత్రాసురుని ప్రార్ధనలు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వృత్రాసురుని ప్రార్ధనలు

          ఇంతకుముందు సంచికలో మనము చిత్రకేతు మరియు శివుని మధ్య గల వ్యవహారాల గూర్చి చర్చించుకున్నాము. పార్వతి దేవి వల్ల శాపగ్రస్తుడైన చిత్రకేతు,వృత్రాసురుడిగా త్వష్ఠా ముని చేసిన...   Read More

వైష్ణవుల సన్నిహిత వ్యవహారాలు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వైష్ణవుల సన్నిహిత వ్యవహారాలు

            శ్రీమద్భాగవతం ఆరవ స్కంధం, 17 వ అధ్యాయములో చిత్రకేతు మహారాజు ఆకాశములో తన విమానంలో విహరిస్తూ, విద్యాధరులని పేరుగాంచిన, మధురమైన గానానికి  ప్రసిద్ధి చెందిన ...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  శ్రద్ధ మన ప్రాథమిక ఉనికి, మన ప్రాథమిక స్వభావం. మనల్ని బలవంతం చేస్తేనో లేక వేరేవిధంగా నమ్మకం కలిగిస్తేనో తప్ప మనం దానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించము.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.