వాసుదేవః సర్వం ఇతి

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వాసుదేవః సర్వం ఇతి

                       మనము పుట్టినప్పుడు, చాలా చిన్నగా, తేలికగా కేవలం ఒక అడుగున్నర మాత్రమే పొడుగ్గా ఉంటాం. సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ, మనము ఎంతగా పెరుగుతామంటే చిన్ననాటి ఫోటోని మనమే పోల్చుకోలేనంతగా. మనలోని ఈ...   Read More

లౌకిక శ్రద్ధ మరియు శాస్త్రీయ శ్రద్ధ

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on లౌకిక శ్రద్ధ మరియు శాస్త్రీయ శ్రద్ధ

                 186వ అనుచ్ఛేదమునుండి 202వ అనుచ్ఛేదమువరకు కర్మ, జ్ఞాన మరియు భక్తి మార్గములకు సంబంధిచిన పలు రకాల సాధువుల గురించి శ్రీ జీవ గోస్వాముల వారు వివరిస్తారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యము ఎటువంటి...   Read More

మనం ఎందుకు విమర్శిస్తాము?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on మనం ఎందుకు విమర్శిస్తాము?

          ఎవరైనా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎక్కడైనా కలుసుకుని మాట్లాడుకుంటుంటే, ఆ మాటల్లోని విషయము తరచుగా మూడో వ్యక్తి గూర్చి అయి ఉంటుంది. ఏప్పుడో అరుదుగా తప్పితే వ్యక్తి విమర్శని తప్పించుకోలేము. ఒకరిని విమర్శించటం...   Read More

యోగ్యుడైన గురువు ఎవరు?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on యోగ్యుడైన గురువు ఎవరు?

              ఆధ్యాత్మిక జీవన సాధన చేయడానికి ఒక గురువు ద్వారా శిక్షణ పొందాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. జ్ఞానయోగము, అష్టాంగయోగము, రాజయోగము మరియు భక్తియోగము వంటి పలు ఆధ్యాత్మిక మార్గములు గలవు. నేటి...   Read More

ఫిర్యాదు చేయడమా లేక కృతజ్ఞతతో ఉండడమా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on ఫిర్యాదు చేయడమా లేక కృతజ్ఞతతో ఉండడమా?

          మనకు ఉన్నదానితో సంతృప్తిగా ఉండటమా లేక లేని దానిని గూర్చి ఎల్లప్పుడూ పిర్యాదు చేస్తూ ఉండడమా అని ఎంచుకొనే స్వేచ్ఛ మనందరికీ ఉంది. మనలో చాలామంది మాత్రం పిర్యాదు చేయడాన్నే తమ...   Read More

పని మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవనము మధ్య సమతుల్యత సాధించండం ఎలా

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on పని మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవనము మధ్య సమతుల్యత సాధించండం ఎలా

       తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అనేది మనిషికి గల సర్వ సాధారణమైన  ప్రాథమిక స్వభావం. ఇది రెండు రూపాలుగా కనపడుతుంది. మొదటిది తన  భౌతిక శరీరాన్ని కాపాడుకోవలసిన అవసరంగా, రెండవది సంతానోత్పత్తి...   Read More

స్వేచ్ఛ మరియు మహిళల రక్షణ

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on స్వేచ్ఛ మరియు మహిళల రక్షణ

                ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఢిల్లీలో సామూహిక అత్యాచార విషాద సంఘటన ఒకటి జరిగింది.  ఇందులో బాధితురాలు  చనిపోవటం జరిగింది. ఈ నేరం మొత్తం దేశ దృష్టిని ఆకర్షించింది. అప్పటి నుండి...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  అహంకారం పతనానికి దారితీస్తుంది. కాని వినయంతో ఉండటం వల్ల పతనమే ఉండదు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.