యోగ్యుడైన గురువు ఎవరు?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on యోగ్యుడైన గురువు ఎవరు?

              ఆధ్యాత్మిక జీవన సాధన చేయడానికి ఒక గురువు ద్వారా శిక్షణ పొందాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. జ్ఞానయోగము, అష్టాంగయోగము, రాజయోగము మరియు భక్తియోగము వంటి పలు ఆధ్యాత్మిక మార్గములు గలవు. నేటి...   Read More

ఫిర్యాదు చేయడమా లేక కృతజ్ఞతతో ఉండడమా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on ఫిర్యాదు చేయడమా లేక కృతజ్ఞతతో ఉండడమా?

          మనకు ఉన్నదానితో సంతృప్తిగా ఉండటమా లేక లేని దానిని గూర్చి ఎల్లప్పుడూ పిర్యాదు చేస్తూ ఉండడమా అని ఎంచుకొనే స్వేచ్ఛ మనందరికీ ఉంది. మనలో చాలామంది మాత్రం పిర్యాదు చేయడాన్నే తమ...   Read More

పని మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవనము మధ్య సమతుల్యత సాధించండం ఎలా

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on పని మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవనము మధ్య సమతుల్యత సాధించండం ఎలా

       తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అనేది మనిషికి గల సర్వ సాధారణమైన  ప్రాథమిక స్వభావం. ఇది రెండు రూపాలుగా కనపడుతుంది. మొదటిది తన  భౌతిక శరీరాన్ని కాపాడుకోవలసిన అవసరంగా, రెండవది సంతానోత్పత్తి...   Read More

స్వేచ్ఛ మరియు మహిళల రక్షణ

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on స్వేచ్ఛ మరియు మహిళల రక్షణ

                ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఢిల్లీలో సామూహిక అత్యాచార విషాద సంఘటన ఒకటి జరిగింది.  ఇందులో బాధితురాలు  చనిపోవటం జరిగింది. ఈ నేరం మొత్తం దేశ దృష్టిని ఆకర్షించింది. అప్పటి నుండి...   Read More

సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (నాలుగవ భాగము)

GeneralComments Off on సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (నాలుగవ భాగము)

           మహారాజుగారి నుండి గౌఢీయ వైష్ణవ వాఙ్మయం చదువుకొని న్యాయ, వైశేషిక మొదలగు షడ్-దర్శనములు వేరే గురువు వద్ద నేర్చుకుందామని నేను అనుకున్నాను. షడ్-దర్శనములలో పండితులు చాలామంది ఉండవచ్చు కానీ గౌఢీయ వాఙ్మయం...   Read More

దాతృత్వమనేది మన ఇంటి నుండి ప్రారంభమవ్వాలి

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on దాతృత్వమనేది మన ఇంటి నుండి ప్రారంభమవ్వాలి

        బృందావనంలో నేను గమనించిన ఒక విచిత్ర విషయం ఏమిటంటే, చాలా మంది సాధువులు ప్రపంచాన్ని మార్చడం గురించి మాట్లాడుతారు. “ప్రపంచ శాంతి”, “అంతర్జాతీయ”, “సార్వత్రిక ప్రేమ” వంటి పదాలను కలిగి ఉన్న...   Read More

సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (మూడవ భాగము)

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on సాధు సాంగత్యమే శరణ్యము (మూడవ భాగము)

నేను మొట్టమొదటిసారి బృందావనం కార్తీక మాసంలో వెళ్ళాను. పుస్తకాల కొనుగోలు మీద ఆసక్తిచేత లోయి బజార్ వెళ్లినప్పుడు అక్కడ గురు మహారాజుగారి చేత ప్రచురించబడిన సందర్భములను చూసాను. వాటిలో ఆయన చిరునామా లభించడంతో...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  కృష్ణుడు గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం. గురుత్వాకర్షణ శక్తికి కారణమేమిటో తెలుసుకోటానికి శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన చేస్తున్నారు. కృష్ణుడే గురుత్వాకర్షణ శక్తి, ఎందుకంటే అతనే పరిపూర్ణ ప్రేమ స్వరూపుడు. అతను అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు. ఇదే కృష్ణ అనే పదానికున్న అర్ధాలలో ఒకటి.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.